Koopwoningen bijna 9 procent duurder in april

22 mei 2018


Bestaande koopwoningen waren in april 8,8 procent duurder dan in april 2017. De prijsstijging is iets groter dan in de voorgaande maand. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen 27 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau nog net iets lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 27 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in april 2018 ongeveer even hoog als in september 2008.

Minder bestaande koopwoningen verkocht

Het Kadaster maakte afgelopen donderdag bekend dat het in april 16 267 verkochte woningen registreerde. In de eerste vier maanden van 2018 zijn 68 372 woningen verkocht. Dat is bijna 6 procent minder dan in dezelfde periode van 2017.

(bron: CBS)

Stijgende lijn woningverkopen doorbroken

17 mei 2018

 
Het aantal woningtransacties is sinds begin dit jaar iedere maand lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de continue stijgende lijn in het aantal woningtransacties, die vanaf juli 2013 werd ingezet. Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, licht toe: “Historisch gezien is het aantal woningverkopen weliswaar nog steeds op hoog niveau, maar de trend is dalend. Kijkend naar de afgelopen 20 jaar, zijn alleen in het eerste kwartaal van 2017 meer woningen verkocht dan nu het geval is.”
 
Vier maanden woningverkopen op een rij
 
De eerste vier maanden van 2018 laten een daling zien in het aantal woningtransacties ten opzichte van dezelfde maanden in het voorgaande jaar. Zo wisselden in januari 3,1% minder woningen van eigenaar, in februari 9,1%, in maart 7,7% en registreerden we in april van dit jaar 16.267 woningverkopen, 2,6 % minder dan in april 2017.
 
Rijtjeswoningen doen het goed
 
“We zien dat appartementen en twee-onder-een-kap woningen al een aantal maanden minder goed verkopen dan andere woningtypen. Ook vrijstaande woningen worden minder verkocht (-1,9%), maar de daling van dit marktsegment is geringer dan de gemiddelde daling. Een stijgend aantal verkopen zien we bij de tussenwoningen (0,5%) en hoekwoningen (1,8%)”, aldus De Vries.
 
Jongeren kopen minder, ouderen steeds meer
 
Het aantal woningkopers onder de 35 jaar daalt al geruime tijd; in vergelijking met een jaar terug is de daling 5,5%. In april 2018 was 44,3% van de woningkopers onder de 35 jaar. Dat is ruim 3% lager dan over de eerste vier maanden van 2016, toen hun marktaandeel nog uitkwam op 47,5%. Het is bovendien fors lager dan voor de crisis (2008), toen het aandeel ongeveer 55% was. De woningtransacties onder ouderen in leeftijdscategorie 45 – 65 jaar, behoudt de stijgende lijn. Het aantal aankopen door 45 tot 65-jarigen is gestegen van 3.324 in april 2008 (18%), naar 4.505 in april van dit jaar (27.7%). Dit geldt ook voor het aantal 65-plussers. In 2008 kochten slecht 1.750 gepensioneerden een koopwoning en in de afgelopen maand registreerde het Kadaster 4.505 aankopen.
 
Stijgend aantal afgesloten hypotheken
 
Het Kadaster registreerde in april 26.403 nieuw afgesloten hypotheken. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden is dat een toename van 8,8%. In de eerste drie maanden van dit jaar was er –net zoals bij het aantal transacties– een daling zichtbaar. De toename van april maakt het verlies in de eerste drie maanden bijna goed. Voor wat betreft de hypotheekmarkt kunnen we daarom nog niet concluderen dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren is omgebogen in een dalende trend.

(bron: Kadaster)

Aantal verstrekte hypotheken voor het eerst in vijf jaar gedaald

16 mei 2018

 

Het aantal verstrekte hypotheken is in het eerste kwartaal van 2018 met 3 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017. De hypotheekomzet is daarentegen juist gegroeid met ruim 3 procent als gevolg van een sterk stijgende hypotheeksom. Dit blijkt uit De Hypotheekupdate van IG&H over het eerste kwartaal van 2018.
 
De gemiddelde hypotheeksom komt het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst boven de 300.000 euro. “Dit is een stijging van twee procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 en een stijging van zeven procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017. “De stijging van de hypotheeksom is hiermee de stuwende kracht achter de groeiende hypotheekomzet in het eerste kwartaal”, zegt Joppe Smit, Senior Manager Banking bij IG&H. De totale hypotheekomzet in het eerste kwartaal van 2018 bedraagt ruim 24 miljard euro.

Minder verstrekte hypotheken, starters grootste dalers

In het eerste kwartaal van 2018 zijn er 80.000 hypotheken afgesloten. Dat is negentien procent minder dan in het laatste kwartaal van 2017, maar ook drie procent minder dan in het eerste kwartaal van 2017. De verstrekte hypotheken lopen jaar-op-jaar het sterkst terug onder starters (-11%). Ook onder de doorstromers loopt het aantal verstrekte hypotheken ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden terug (-2%). Het aantal oversluiters stijgt daarentegen met vier procent. “De positie van starters lijkt steeds verder te verslechteren. Waar in 2014 het aantal starters nog groter was dan de aantal doorstromers, zien we nu dat doorstromers ruim de helft van de markt vertegenwoordigen en starters nog iets minder dan een kwart”, aldus Smit.

Illustratief voor de moeilijke positie van starters zijn ook de uitkomsten van aanvullend onderzoek onder de klanten van hypotheekadviesketen Viisi. 47% van de starters heeft tegenwoordig financiële hulp van hun ouders nodig om een huis te kopen. Ze zijn daarbij gemiddeld 237 dagen op zoek en bieden gemiddeld 2,7 keer te laag op een huis voordat ze succesvol zijn in hun aankoop.

Daling marktaandeel onder grootbanken

De drie grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank) blijven de top drie vormen, maar het marktaandeel loopt in het eerste kwartaal terug van 54 procent naar 52,7 procent. De daling komt vooral ten goede aan de minder grote banken als NIBC en Volksbank. De krimp in het marktaandeel van de drie grootbanken wordt vooral veroorzaakt door een teruglopend marktaandeel bij ING en Rabobank. ABN AMRO is de enige grootbank die in het eerste kwartaal een groei weet te realiseren en is daarmee ook gelijk een topgroeier. 

(bron: IG&H)